Why​​ U​s?

Зошто да се одлучите за детективски услуги од Смарт Интелиџенс Сервис
Затоа што сме СИГУРНИ дека со нашето ангажирање ќе бидете едни од мноугуте задоволни клиенти.
Затоа што сме ДИСКРЕТНИ и работиме во целосна согласност со професионалната етика и морал.
Затоа што ТАЈНОСТА на добиените информации е загарантирана по секоја цена под морална и кривична одговорност.
Затоа што гарантираме КОМПЕТЕНТНА и ПРОФЕСИОНАЛНА УСЛУГА.
Затоа што сме ПОСВЕТЕНИ во собирање на податоци и информации, нивна обработка и анализа, корисни за Вас и Вашиот бизнис во насока на заштита на вашите права и интереси.
Затоа што самиот факт дека сме меѓу првите детективски агенции ни дава за право да бидеме ГОРДИ на големиот број на успешно реализирани случаи и задоволни клиенти.
Затоа што за нашите клиенти сме достапни 24/7.
Затоа што секој нов случај за нас е ПРЕДИЗВИК.
Затоа што имаме СПЕЦИФИЧНИ ЗНАЕЊА во различни области.
Затоа што СМЕ ИСКРЕНИ И НЕ ДАВАМЕ НЕОСНОВАНИ ВЕТУВАЊА. Пред да го земеме случајот, ќе разговараме со Вас. Ако оцениме дека постои шанса случајот да не може да се реши, ние исто така ќе Ви ја кажеме вистината и ќе Ви дадеме совети за тоа каде да контактирате. Ние одбиваме голем број случаи поради нереални очекувања на странките или доколку нивните барања ги надминуваат нашите овластувања предвидени со Законот за детективска дејност.
Затоа што имаме успешна СОРАБОТКА со детективски агенции од регионов и пошироко.
 
Детективската агенција Смарт Интелиџенс Сервис е УСПЕШНА затоа што во своето работење се придржува кон строги професионали стандари. Тоа подразбира дека секој поединечен случај минува низ следнава процедура:
1. КОНСУЛТАЦИЈА
Консултацијата со клиентот е најважна фаза во која која се запознаваме со клиентот при што не информира какви детективски услуги му се потребни и дали истите се во согласност со нашите овластувања. Од неговата искреност и спремност за натамошна соработка ќе зависи и крајниот резултат. 
2.ПЛАНИРАЊЕ
Изготвување на план со конкретни мерки и активности како и временска рамка во која ќе се отпочне со прибирање на потребните податоци и информации како и нивна обработка. 
3. ИСТРАЖУВАЊЕ
Постапката на прибирање на потребните информации и податоци започнува со одредување на методите односно начинот на кои истите ке бидат добиени.
Со тоа се добива во квалитет на информациите, скратување на роковите, економичност во истражување и најважно од се задоволен клиент.
4. ИЗВЕШТАЈ
Обработка на добиените информации и податоците, како и нивна анализа ке бидат внесени во извештајот на јасен и концизен начин кои ке му овозможи на клиентот да ги користи наодите од истрагата врз основа на кои ке носи натамошни одлуки. 
 
Бидејќи сме технички совршено опремени.
Бидејќи ние работиме и сме добро воспоставени во странство.
Бидејќи редовно студираме дома и во странство, со што ги прошируваме нашите хоризонти и воведуваме нови знаења и стратегии во делот на детективска активност.
Нашето признавање и репутација се заснова на постигнување резултати за нашите клиенти, а не за празни ветувања.
 

Приватна Детективска Агенција

 

 

PRIVATE DETECTIVE AGENCY

+389 71 330 139

Contact: Jovan Dimitrovski

© Смарт Интелиџенс Сервис | Web Design & Hosting by MAKDOMEN